Skip to main content

ELIXIR Beacons Network (Draft Model and API considerations) (Jordi Rambla and Sabela de la Torre, ELIXIR-ES)